Veiligheid en certificeringen

Om te zorgen dat het varen met gasten zo veilig mogelijk gebeurd, zijn er regels en periodieke keuringen voor traditionele zeilschepen die varen met passagiers. Zo moeten ze voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen van de Europese veiligheidsregelgeving. De Zorg met Vlijt voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) (https://www.ilent.nl/) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is toezichthouder en eindverantwoordelijke voor naleving van deze regelgeving in Nederland. Dit doen ze met ruim 1.300 medewerkers die samen werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Naast de scheepvaart doen ze dit bijvoorbeeld ook voor vliegtuigen en zee(container)schepen.

De Zorg met Vlijt wordt zoals alle zeilschepen in opdracht van het ILenT periodiek gekeurd op diverse onderdelen. Denk hierbij aan aparte keuringen van de onder meer de constructie (romp, ijzerwerk), tuigage (mast, giek, touwen), reddingsmiddelen (vlotten, zwemvesten), installaties (gas, elektra), navigatie- en communicatieapparatuur, etc. Deze keuringen worden uitgevoerd door het ILenT gecertificeerde keuringsinstanties.

Zodra een keuring met goed gevolg is uitgevoerd ontvangt de eigenaar van het schip een certificaat waarmee er kan worden aangetoond dat het specifieke onderdeel van het schip voor een bepaalde periode is goedgekeurd. Deze documenten zijn aan boord van de Zorg met Vlijt. 

Sinds 18 januari 2023 staat het openbaar register van schepen op de ILT-website. In het register worden alleen schepen opgenomen die beschikken over een geldig hoofdcertificaat én het bewijs van tuigage.


Platform veiligheid chartervaart

In aanvulling op de bestaande, wettelijke organisaties is in 2018 Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Dit is een gezamenlijk overlegorgaan van Keuringsbureaus, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de schippers van de zeilende passagiersvaart, verenigd in de BBZ. De deelnemers hebben afgesproken samen te werken in het platform en structureel kennis over veiligheid vast te leggen en te delen.

Opleiding en vaarbewijs

De schippers beschikken over een Groot Vaarbewijs voor de beroepsvaart, die ze hebben ontvangen na het volgen van een opleiding aan de Zeevaartschool. Daarnaast houdt de bemanning zich aan de regels die zijn vastgelegd in de binnenvaartwet. Hiermee voldoen wij aan dezelfde reguliere opleidingseisen als de binnenvaart en de zeevaart.

Veiligheid aan boord

Alles aan boord van een traditioneel zeilschip staat in het teken van veiligheid. Zo heeft de bemanning een gedegen opleiding gevolgd aan de Zeevaartschool, heeft de Zorg met Vlijt een hoge kindvriendelijke reling, zijn er voldoende zwemvesten voor alle gasten en veiligheidsmiddelen aan boord.